arom

Tok šljiva 4 godine Gift Box


Region/Apelacija:
Sorta grožđa:
Godina berbe:
Alkohol:
Odležavanje:
Uparivanje sa hranom:
Nagrade: